Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Schoolvisie

Op deze pagina verneemt u hoe wij onze school organiseren, wat onze visie is en waar wij onze accenten leggen. Onderwijs is voortdurend in beweging en speelt in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

  • Contactgegevens : Communicatie is een werkwoord. Wij werken er dagelijks aan. U neemt toch ook graag actief deel aan onze communicatie?
  • Gezondheidsbeleid : Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, psychisch en sociaal welbevinden. Als ouder op de hoogte blijven van initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap i.v.m. het gezondheidsbeleid op de school van uw zoon/dochter? Klik op deze link voor de nieuwsbrief van www.gezondeschool.be.
  • GOK : Omdat deze gelijke kansen het best gedijen in een cultuur van ondersteuning en inspanning, heeft onze school een gelijke-onderwijskansenbeleid (GOK) geŽnt op de doelstellingen van het decreet Gelijke Onderwijskansen van de Vlaamse Gemeenschap. Ons beleid omvat twee luiken, nl., * preventie en remediŽren van leer- en ontwikkelingsproblemen * taalvaardigheid
  • Leerlingbegeleiding - onze visie : Leerlingen een zo groot mogelijk welbevinden op de school garanderen en bijstaan in de groei naar volwassenheid en het functioneren in de maatschappij & bijdragen tot een vlotte werking van de school.
  • Leerlingbegeleiding - wie? : De school ziet leerlingenbegeleiding niet als een afzonderlijke discipline, maar als een integraal deel van haar werking.
  • Leren Leren : Leren leren brengt de ingesteldheid en de capaciteit bij om het eigen leerproces te organiseren en te reguleren, zowel individueel als in groepen. Campus Kompas Middenschool wil de leerlingen bewust maken dat Ďlerení een levenslang ontwikkelingsproces is.
  • Taalbeleid: Stimuleren, CoŲrdineren, DifferentiŽren : STICORDI-maatregelen zorgen er mee voor dat er een goed zorgbeleid ontwikkeld wordt waarbij leerlingen met uiteenlopende noden binnen de school opgevangen en opgevolgd worden. Op de klasvloer resulteert dit in een krachtige leeromgeving waarin effectief leren mogelijk wordt. Hierbij verschuift het accent van het handelen van de leerkracht naar het handelen van de leerling. STICORDI-maatregelen zijn erop gericht leerlingen aan te moedigen om hun zelfstandigheid in het leerproces te vergroten. In bijlage een overzicht van de algemene STICORDI-maatregelen waarop elke leerling beroep kan doen. Indien nodig wordt er bij de start van elk schooljaar een individueel plan opgesteld in samenspraak met leerling, ouders, school en CLB.
  • Taalbeleid: visie en doelstellingen : Hoe kunnen we de taalontwikkeling van onze leerlingen in de verschillende studierichtingen stimuleren? Hoe omgaan met taal in alle vakken? Hoe taalcompetenties opvolgen en evalueren?