Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Onze troeven

EEN FAMILIALE SCHOOL: SAMEN KIEZEN

Meisjes en jongens die starten in het secundair onderwijs, hebben ook te kampen met hun startende puberteit. Daarom hebben wij niet enkel oog voor kennisoverdracht maar ook voor de persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen. Campus Kompas Middenschool leert hen omgaan met zichzelf, met zelfstandigheid en helpt hen uitgroeien naar een mooie persoonlijkheid.

Er is extra aandacht voor diegenen onder ons die het iets moeilijker hebben, maar ook de leerlingen die een extra uitdaging aankunnen, krijgen de nodige prikkels. Samen oplossingen zoeken in groep of als individu in volledig vertrouwen. Samen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen halen. Samen keuzes maken voor een mooie toekomst.


EEN ACTIEVE EN SPORTIEVE SCHOOL: SAMEN EEN TEAM VORMEN

Naast de 2 uren L.O. in de basisvorming, kan men ook als specifiek vak voor sport kiezen. Gezien de ruime groene omgeving van onze school, is sport op de campus geen probleem. Ook zwemlessen gaan door op regelmatige tijdstippen.

Buiten de schoolpoorten is onze school een te vrezen deelnemer bij interscolaire sportactiviteiten. Tijdens jaarlijkse sportdagen maken de leerlingen kennis met diverse sportactiviteiten binnen en buiten de school.


EEN CREATIEVE EN CULTURELE SCHOOL: SAMEN ONTWERPEN

Campus Kompas Middenschool heeft oog voor inventieve, nieuwe en gedurfde ideeŽn. Een creatieve manier van werken is ook vanzelf flexibel en biedt elke jongere de kans op zijn eigen manier mee te werken aan hedendaagse projecten. Iedereen op onze school is eigen en authentiek. Iedereen is belangrijk in zijn eigen opdracht. Creatief zijn is de hoofdzaak. Het werkwoord 'doen' is het uitgangspunt.

Elk jaar wonen onze leerlingen toneel- of filmvoorstellingen bij, bezoeken ze musea en tentoonstellingen, nemen ze deel aan poŽziewedstrijden, opstelwedstrijden, tekenwedstrijden, ...


EEN ACTUELE EN MODERNE SCHOOL: SAMEN HORIZONTEN ONTDEKKEN

Campus Kompas Middenschool laat leerlingen, waar mogelijk, zelfstandig werken. Daardoor laten we de leerlingen de grenzen van hun eigen kunnen en kennen ontdekken, op hun eigen tempo. Ook projectmatig werken is hierbij zeer belangrijk. Tijdens de projecten wordt de alledaagse problematiek niet uit de weg gegaan. Het enthousiaste leerkrachtenteam volgt de actuele vernieuwingstrends, zodat onderwijs maximaal aansluiting geeft op verdere studies of beroepsopleidingen.


EEN GEZONDE, GROENE SCHOOL: SAMEN WERKEN AAN EEN GEZONDE TOEKOMST

De groene schoolomgeving van Campus Kompas is een luxe. Daarom maken we onze leerlingen alert om met de groene schoolomgeving milieubewust om te gaan en zwerfvuil te voorkomen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Vanuit elk vak wordt de stap gezet naar een gezonde school. De leerlingen wapenen tegen een wereld vol verleidingen. Zich goed voelen, een gezond lichaam, een gezonde leefstijl, een gezonde keuze, een gezonde school.

Het eigen schoolrestaurant biedt evenwichtige maaltijden aan, elke donderdag is het Veggiedag. Water wordt als gezonde dorstlesser gestimuleerd door het gratis aan te bieden tijdens het middagmaal en door drinkfonteintjes op de speelplaats.

Top