Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
21/01/2014

Erosie op kleine schaal

Gepost door Bjorn Debusschere

Erosie op kleine schaal

Tijdens de lessen aardrijkskunde werd het ontstaan van de waterlopen uitgebreid besproken en bekeken met Google Earth. Ook de eroderende werking van het stromende water werd bestudeerd a.d.h.v. filmpjes, foto’s en een klein proefje. In de klas werd in een bak gevuld met een zand-leem bodem. Het gekleurde krijt stelde een bepaald gesteente voor, dat door het transport van water onderaan de bak werd afgezet.

Het “spelen” met zand en water vonden de leerlingen uiteraard leuk, maar de erosie door het water werd vooral heel aanschouwelijk voorgesteld.

Meer foto's