Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
16/09/2013

Een eerste project in techniek

Gepost door Bjorn Debusschere

Een eerste project in techniek

De leerlingen die uit 1A hebben elkaar al goed leren kennen tijdens de 2-daagse te Laarne. Maar nu is het ook aan de leerkrachten om de leerlingen bij naam te leren kennen. Het feit dat er ook dit schooljaar opnieuw stagiairs aanwezig zullen zijn, is nog een extra reden voor het vervaardigen van dit eerste werkstuk.

De leerlingen zullen een eenvoudig naambordje maken, dat zal gepersonaliseerd worden en zal behandeld worden voor duurzaam gebruik. Met dit project leren de leerlingen kennis maken met het vak techniek in het middelbaar. Dit inleidend project zorgt voor de basisvaardigheden Ún attitudes die tijdens techniek verder ontwikkeld zullen worden. Veilig werken, verantwoordelijkheidsgevoel, samen leren werken, planning, etc. komen aan bod. De leerlingen die optie techniek hebben gekozen, zullen dit werkstuk misschien verder uitwerken en meer personaliseren. De leerkracht had alvast een voorbeeld gemaakt tijdens de vakantie.

Meer foto's