Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
7/05/2013

School ook gesloten op woensdag 8 mei!

Gepost door K. Reubrecht - directeur

School ook gesloten op woensdag 8 mei!

Dinsdag, 12.00 u

Na contact met het crisiscentrum en een evaluatie van de huidige situatie, is beslist om de school ook te sluiten op woensdag 8 mei. Dit geldt zowel voor Kleuterschool 't Klimopje als voor alle scholen van Campus Kompas (BS, MS, KA).

Op dit ogenblik zijn de hulpdiensten bezig met de evacuatie van de woningen waar opnieuw toxische stoffen zijn vastgesteld. Daardoor kunnen de metingen in en om het schoolgebouw vandaag niet plaatsvinden. We hebben er alle begrip voor dat de evacuaties prioritair zijn en wensen de getroffen families veel sterkte en goede moed. Wellicht kunnen de metingen morgen of later deze week plaatsvinden, zodat maandag de school hopelijk gewoon weer van start kan gaan. We vragen om deze site geregeld te consulteren voor de laatste updates. Raadpleeg ook regelmatig de berichtenbox van Smartschool.

Wie dringende vragen heeft, kan terecht op het nummer 09 365 60 25. Dit toestel staat doorgeschakeld naar de GSM van de directie. Gelieve niet te bellen om te vragen of de school opent, de meest actuele info daarover zal steeds op de startpagina van www.campuskompas.be staan.

We danken de ouders voor het begrip!