Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
18/01/2017

“Anders bekeken”, wat is dat eigenlijk?

Gepost door Toon Lapage

“Anders bekeken”, wat is dat eigenlijk?

Voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde maken we op de Middenschool gebruik van het systeem “Anders bekeken”. Dit houdt in dat de leerlingen één uur per week, naast het basispakket aan lessen, verdeeld worden in andere groepen volgens hun noden, zijnde remediëring of uitbreiding.

Voorbeeld: Leerling A was vorige week afwezig en ondervindt problemen met het verwerken van de leerstof. De week na zijn terugkeer op school kan deze leerling deelnemen aan de remediëringsles(sen) Frans/Nederlands/wiskunde. Tijdens zo een les worden de leerlingen extra begeleid bij reeds geziene leerstof en/of voorbereid op de nieuwe leerstof zodat ze vlot meekunnen met de klasgroep. Leerling B begrijpt de leerstof perfect. Deze leerling heeft nood aan een uitdaging en ook dat wordt opgevangen via “Anders bekeken”. Deze leerlingen gaan tijdens het extra uurtje aan de slag met onderwerpen die te maken hebben met het vak maar die uitdieping bieden of interesse voor het vak opwekken. Bij deze lessen wordt dus vaak afgestapt van de klassieke onderwerpen en werkvormen.

Meer foto's