Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
21/10/2016

Begeleid Zelfstandig Leren in de lessen aardrijkskunde en economie

Gepost door Bjorn Debusschere

Begeleid Zelfstandig Leren in de lessen aardrijkskunde en economie

In de lessen aardrijkskunde is er vanaf vandaag gestart met het Begeleid Zelfstandig Leren. Nu de basisvaardigheden achter de rug zijn, kan gestart worden met de echte onderzoekjes!

De leerlingen werken op eigen tempo, individueel of in groep aan de verschillende onderzoeksvragen. Tijdens de lessen verwerken de leerlingen de informatie van de verzamelde info in de cursus, verschillende teksten via het Internet, de video’s of afbeeldingen van verscheidene websites of met behulp van het didactisch materiaal in de klas. De leerlingen leren samenwerken, leren elkaar ook informatie overbrengen, helpen elkaars vragen samen op te lossen en ze beïnvloeden elkaar op een positieve manier . Bij elk thema krijgen de leerlingen een tijdschema mee, zodat zij perfect weten tegen welke deadline zij hun informatie moeten verwerken en wanneer zij hierover geëvalueerd zullen worden. Onderwijs op maat, want het eigen werktempo bepalen de leerlingen zelf en indien er individuele vragen zijn, is de leerkracht er voor de extra begeleiding. Ook de leerlingen verbeteren zichzelf, nadat een onderzoek is afgerond, met de voorziene verbetersleutels. Na een reflectiemoment met de leerlingen, werd dit als een geslaagde werkvorm bestempeld. “We geven elkaar uitleg, op een andere manier als de leerkracht”, “Als we normaal iets niet durven vragen, durven we nu wel, omdat niet iedereen het hoort” of “We zoeken zelf de informatie op, zodat we alles wel beter onthouden” waren enkele argumenten die de leerkracht te horen kreeg. Ook tijdens de lessen economie wordt er op deze manier gewerkt.

Meer foto's