Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
13/10/2016

Speelheuvels, positief of negatief voor leerlingen? Resultaten bekend

Gepost door Bert Pillaert

Speelheuvels, positief of negatief voor leerlingen? Resultaten bekend

Er is een onderzoek gebeurt naar aanleiding van het gedrag bij leerlingen en natuur op school. Vele scholen in Vlaanderen hebben reeds speelheuvels aangelegd. Welke invloed hebben deze speelheuvels op leerlingen en geeft dit al dan niet een positief resultaat?

Speelheuvels hebben een grote invloed op de houding van leerlingen. Na een bevraging bij leerlingen van verschillende scholen in Vlaanderen merken we dat zij er positief op reageren. Er zijn een aantal zaken die ervoor zorgen dat natuur positief werkt. De leerlingen kunnen zich elke pauze uitleven door over de speelheuvels te lopen. Dankzij de speelheuvels kunnen ze hun energie kwijt en daardoor beleven de leerkrachten en leerlingen de les rustiger. Één van de scholen die we bevraagd hebben, is de school GO! middenschool Campus Kompas. In deze school ervaren zij de speelheuvels als iets positief, zowel voor leerkracht als leerling. ‘Ik vind de speelheuvels heel leuk. Het is goed om je uit te leven, daardoor kan ik me beter concentreren in de klas’, zegt Rune Goossens(leerling op de school Campus Kompas). De heuvels zorgen voor een betere uitstraling van een school waardoor kinderen graag naar school komen. De leerkrachten maken ook gebruik van de heuvels. Zij kunnen op deze heuvels lesgeven. Het blijkt goed te werken, want uit de bevraging merken we op dat leerlingen de leerstof beter onthouden en aandachtiger de lessen volgen. De leerlingen reageren zeer positief en raden aan dat zeker alle scholen dit toepassen. Natuur en jongeren, het blijkt een goede combinatie te zijn!