Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
30/01/2015

Anders bekeken, het werkt !!!

Gepost door Jelle Dejonckheere

Anders bekeken, het werkt !!!

Frans, wiskunde en Nederlands zijn niet altijd saaie vakken. Dat blijkt uit ‘anders bekeken’, een uurtje per week waarin de leerlingen zich kunnen uitleven in de drie hoofdvakken. In Nederlands maken de leerlingen bijvoorbeeld kennis met de krant, en leren ze zelf een krant maken. Daarnaast schrijven ze in groepjes zelf een toneelstuk. In wiskunde en Frans komen vaak spelletjes aan bod. Ook wordt gebruik gemaakt van de iPad en de computer.

Remediëring hoort eveneens bij ‘anders bekeken’. Als leerlingen problemen hebben met een onderdeel van de hoofdvakken, kunnen ze een uur de leerstof herhalen, wat eveneens positief is. Enkele leerlingen getuigen. Rémi Moreels uit 1A WW module B vindt dat ‘anders bekeken’ zeker een meerwaarde is. ‘Ik vind het heel leuk. Zowel wiskunde, Nederlands als Frans zijn leuker dan gewone les. Er worden bijvoorbeeld spelletjes gespeeld in Frans, maar je leert er ook veel bij. Bij ‘Wie is het?’ leer je omschrijvingen van personen, en bij ‘Twister’ leer je lichaamsdelen en kleuren in het Frans. Wiskunde is vooral leuk omdat er veel op de iPad gebeurt. We moeten dan oefeningen maken. Met verschillende apps kunnen we elkaar ook hulp vragen. Dat is echt plezant.’ Ook Brecht De Veirman is vol lof over ‘anders bekeken’. ‘Bij Nederlands leren we veel bij over hoe de krant werkt, en we leren ook zelf een krant maken. Hierbij kunnen we veel experimenteren op de computer, en we leren ook teksten schrijven en goed opbouwen. Ook met het voorbereiden van het toneelstuk leer je schrijven. Dat is aangenaam, omdat je mag spelen en zelf dingen verzinnen.’ Als de leerling geen uitbreiding volgen, kunnen ze de leerstof herhalen en bijwerken in de remediëringsklas. Dit zowel voor Frans, wiskunde als Nederlands. Yasmine Van De Keere uit 1 A TOP vindt de remediëring heel nuttig. ‘Als je iets niet begrijpt, worden die hoofdstukken uitvoerig herhaald. Dat zorgt er voor dat we de leerstof beter begrijpen, waardoor we betere punten kunnen halen. De gemaakte toetsen worden herhaald, en er zijn nieuwe oefeningen. Als we naar de uitbreiding mogen, zorgt dat voor voldoening’, aldus Yasmine. ‘Dat betekent dat we goed bezig zijn.’ We kunnen besluiten dat ‘anders bekeken’ een meerwaarde is, zowel wat uitbreiding als remediëring betreft.

Meer foto's