Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
2/09/2014

Vernieuwend onderwijs op Campus Kompas 1ste graad Wetteren

Gepost door Kurt Rasschaert

Vernieuwend onderwijs op Campus Kompas 1ste graad Wetteren

Het nieuwe schooljaar was meteen ook de start van enkele vernieuwingen op Campus Kompas 1ste graad in Wetteren.Zo werd het niet alleen een spannend begin voor de vele leerlingen, maar ook voor hun leerkrachten en begeleiders.

Directeur Karin Reubrecht vat de veranderingen kort samen: ”Eerst en vooral krijgt elke leerling een vaste trajectbegeleider die de leerling gedurende twee schooljaren zal volgen. De trajectbegeleider is een klastitularis én leercoach. Daarnaast gaan we ook vakinhoudelijk anders werken. De basis van de vakken wiskunde, Nederlands en Frans gaan alle leerlingen klassikaal krijgen. Tijdens de uren “Anders bekeken” worden de leerlingen in groepen verdeeld volgens hun competenties. Zo kunnen we de leerlingen die het iets moeilijker hebben verder remediëren en leerlingen die een uitdaging nodig hebben uitbreidingsoefeningen geven.” “Daarnaast hebben we ook het vak “Excel(leren)” ingevoerd waarin de leerlingen “leren leren” en leggen we de basis voor e-Leren via laptop en iPad.” “Tot slot zijn er de “Modules”. Tijdens “Module” werken de leerlingen gedurende enkele weken rond één domein (economie, talen, wetenschappen, cultuur, informatica,…) zodat ze na de 1ste graad voor zichzelf beter kunnen uitmaken waar hun talenten en interesses liggen. De studiekeuze wordt hierdoor geoptimaliseerd, en de kans op een geslaagde onderwijsloopbaan gemaximaliseerd.”