Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren Middenschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Middenschool
Tel.: 09/365.60.25
Fax: 09/365.60.31
middenschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
23/05/2014

Veilig in het verkeer

Gepost door Bjorn Debusschere

Veilig in het verkeer

Tijdens het derde project “verkeer in de schoolomgeving” onderzochten de leerlingen van 1B de verkeersregels. Op een interactieve manier leerden de leerlingen de regelgeving en de gevaren in het steeds drukker wordende verkeer. Ze bekeken filmpjes en deden een interactieve quiz, gevolgd door een test van de fietsersbond.

Nadien zochten de leerlingen op welke rechten en plichten een voetganger en fietser heeft in het verkeer. Ook de noodzakelijke uitrusting van een fiets werd opgezocht en nadien in de praktijk gecontroleerd. Gelukkig voor een medeleerling werd haar fiets helemaal in orde bevonden! Tot slot bespraken de leerlingen de toch wel gevaarlijke verkeersknooppunten in Wetteren. Ook een eventuele oplossing werd door enkelen meegedeeld. Zij kunnen spijtig genoeg nog niet verkozen worden op 25 mei, want er zaten enkele goede ideeën tussen!

Meer foto's