't Klimopje Campus Kompas te Wetteren 't Klimopje Campus Kompas te Wetteren 't Klimopje Campus Kompas te Wetteren 't Klimopje Campus Kompas te Wetteren

Afdeling van Campus Kompas BS
Tel.: 09/369.18.94
Fax: 09/365.60.31
basisschool@campuskompas.be

Wogo/Karti

Wie zijn we?

WOGO is een vereniging van ouders, grootouders en sympathisanten van de scholen van Campus Kompas (de Basisschool, Kleuterschool 't Klimopje, de Middenschool en het Koninklijk Atheneum) van het GO! Onderwijs te Wetteren.

In principe zijn alle ouders met kinderen op Campus Kompas automatisch lid. Dus: als u ouder bent van een kind op Campus Kompas, dan bent u lid!

Elke ouder en grootouder die actief lid wil worden, is welkom.

Uiteraard blijven we rekenen op onze actieve sympathisanten die al zovele jaren de verschillende activiteiten met hun organisatietalent en enorme inzet steunen.

Wat doen we?
  • We willen bijdragen tot de opvoeding en het onderwijs van de kinderen en jongeren op Campus Kompas en zo de school ondersteunen in haar opdracht. We streven hierbij een nauwe dialoog na met de scholen. Het gaat over het algemeen belang van de kinderen en jongeren, voorbij het belang van ons eigen kind.
  • We gaan ervan uit dat een sterke betrokkenheid van ouders het welzijn van de kinderen en jongeren op school ten goede komt. Er zijn uiteraard veel manieren om betrokken te zijn op de school van uw kind. Lidmaatschap van WOGO is er één van.
  • We ondersteunen en organiseren initiatieven op Campus Kompas. We zetten ons in voor verbondenheid en gemeenschapsgevoel in de samenleving als geheel, en voor Campus Kompas in het bijzonder.
Onze activiteiten?
  • De voorbije jaren organiseerden we heel wat activiteiten of ondersteunden we initiatieven van de school.
  • Bij het begin van de carnavalweek organiseren we jaarlijks een eetfestijn.
  • We bieden helpende handen bij de talrijke evenementen op school zoals de Opencampusdag, het bezoek van Sinterklaas aan de school, de halloweentocht, verfraaiingswerken op de campus, ...
  • Thema-avonden over opvoeden of een actueel onderwerp met pedagogische achtergrond.

De opbrengst van elk werkingsjaar wordt integraal besteed aan de werking van de school en komt zo rechtstreeks de leerlingen ten goede.

Vragen?

Indien u vragen heeft over WOGO of interesse heeft om actief lid te worden, dan kunt u mailen naar wogo@campuskompas.be