't Klimopje Campus Kompas te Wetteren 't Klimopje Campus Kompas te Wetteren 't Klimopje Campus Kompas te Wetteren 't Klimopje Campus Kompas te Wetteren

Afdeling van Campus Kompas BS
Tel.: 09/369.18.94
Fax: 09/365.60.31
basisschool@campuskompas.be

Onze troeven

EEN FAMILIALE SCHOOL, WAAR IEDEREEN UNIEK IS

Wij geloven dat in elk kind de mogelijkheden aanwezig zijn om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Het is belangrijk voortdurend capaciteiten en vaardigheden te herkennen, te onderstrepen en te versterken. Kinderen willen leren, samen met anderen, onder leiding van bekwame en gedreven leerkrachten. Daarvoor hebben ze nood aan een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Ons hele schoolteam zet zich dagelijks in om uw kind optimaal te begeleiden. In de kleuter- en lagere scholen van Campus Kompas leggen we de lat hoog. Wie veel verwacht van zijn leerlingen, krijgt immers veel terug. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn ons uitgangspunt. We willen de leerlingen naar de norm brengen en niet omgekeerd. Kinderen die extra uitdagingen aankunnen, blijven bij ons dus niet op hun honger zitten. Voor hen zoeken we bijkomende uitdagende opdrachten.

Kleuterschool 't Klimopje is een kleine school. Toch gebeuren er grootse dingen ! Door de kleinschaligheid hebben de ouders een unieke band met de kleuterjuffen. Iedereen kent iedereen.


EEN ACTIEVE EN SPORTIEVE SCHOOL

Al onze leerlingen krijgen lichamelijke opvoeding van leerkrachten die daar speciaal voor werden opgeleid. De turnleerkrachten beschikken over twee turnzalen met een ruim materiaalaanbod. Elk jaar nemen de leerlingen van onze lagere afdeling ook deel aan sportklassen in het gemeentelijk sportcomplex "De Warande". Daarnaast zijn er heel wat naschoolse sportwedstrijden en ook wandeltochten staan op het programma. Om de twee jaar organiseren we bos-, zee-, of sportklassen voor de kinderen uit de lagere school.


EEN CREATIEVE EN CULTURELE SCHOOL

We streven de totale persoonlijkheidsontwikkeling na en willen dus ook de creatieve ontplooiing van onze leerlingen stimuleren. We besteden veel aandacht aan kunst en trachten de leerlingen gevoelig te maken voor muziek, beeldende kunsten, poŽzie... Elk jaar wonen onze leerlingen toneelvoorstellingen bij in het Cultureel Centrum Nova. Regelmatig bezoeken we musea en doen we educatieve uitstappen. Want aan boekenwijsheid alleen ; daar heeft een kind niets aan !


EEN ACTUELE EN MODERNE SCHOOL

De school staat middenin de samenleving. Wij volgen de actualiteit op de voet, ook in de klas. Wat zich in de wereld afspeelt, wordt ook in de klas besproken. Ons schoolteam is een groep enthousiaste, bekwame en gedreven mensen met een groot hart voor hun dagelijkse job ; de opleiding van uw kinderen. De leraren beschikken daarvoor over moderne en actuele onderwijsleermiddelen. De leermethodes die wij volgen, zijn toonaangevend op de markt. Al vanaf de kleuterschool wordt er Frans gegeven en zijn er computers in de klas.


EEN GEZONDE, GROENE SCHOOL

Een gezond milieu ; daar gaan we voor ! De school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde en milieubewuste levensstijl. We bannen snoep, vermijden zoveel mogelijk frisdrank en stimuleren het gebruik van water en melk als gezonde dorstlessers.

Elke woensdag is er een fruitdag, we houden bewegingstussendoortjes, sorteren afval, houden samen de speelplaats schoon en gaan geregeld op uitstap in de natuur. De komende jaren wil Campus Kompas trouwens een eigen educatief reservaat uitbouwen op het eigen schoolterrein.

In 't Klimopje is er een eigen kinderboerderij met geiten, kippen en konijnen. De kleuterleidsters staan samen met de kleuters in voor de verzorging van deze dieren.

Top