Basisschool Campus Kompas te Wetteren Basisschool Campus Kompas te Wetteren Basisschool Campus Kompas te Wetteren Basisschool Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Basisschool
Tel.: 09/365.60.30
Fax: 09/365.60.31
basisschool@campuskompas.be

Overzicht blog berichten
13/03/2020

School voorziet in opvang.

Gepost door Peter Dumon

School voorziet in opvang.

Geachte ouders De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school? Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Busdienst. De schoolbus rijdt niet meer. U dient uw kind(eren) zelf naar de opvang van Campus Kompas te brengen. Opvang. De kleuters van GO! kleuterschool t Klimopje kunnen gebruik maken van de opvang georganiseerd in Campus Kompas. Zieke kinderen blijven thuis! Toegang voor alle kleuters en leerlingen via de Hendrik Consciencelaan. De opvang wordt ingericht van 7 uur tot en met 18 uur. Er zijn geen warme maaltijden. Gelieve uw kind lunchpakket, koekje, stuk fruit en een waterflesje mee te geven naar de opvang. Wie gebruik wenst te maken van de opvang, meldt dit op voorhand aan de school. Geef zeker het telefoonnummer door waar we u kunnen bereiken. Het formulier om in te schrijven wordt via smartschool verstuurd. Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygine, afstand, ventilatie... Taken lagere school. Het leerkrachtenteam zal de oefentaken via Bingel ter beschikking stellen. Het is nu belangrijk dat onze leerlingen de aangeleerde leerstof de komende weken verder blijven inoefenen. Iedere leerling ontvangt een inoefenbundel van de leerkrachten. De bundels van de leerlingen van het eerste, tweede leerjaar en vijfde leerjaar A worden volgende week aan huis bezorgd. We raden aan om dagelijks te lezen, tafels in te oefenen, wiskunde te herhalen Maak elke dag enkele taken en werk de bundel niet af op n dag.