Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Koninklijk Atheneum
Tel.: 09/365.60.60
Fax: 09/365.60.61
atheneum@campuskompas.be

Activiteiten

24/02/2018

Openlesdag Middenschool

27/02/2018

Medisch schooltoezicht 3WET-LAT-ECON

27/02/2018

Grand Theft DJ Bobby Ewing voor leerlingen 2de graad VV (voormiddag)

28/02/2018

Pedagogische studiedag

5/03/2018

blokstage 5+6 EI/VZ (tot en met 23/03/2018)

5/03/2018

Uitwisselingsproject in Bilbao (6ASO/7IE) tot en met 12/03/2018

5/03/2018

Vierstedenweek voor 5 ASO-TSO (tot en met 9/03/2018)

6/03/2018

Kunstproject met Piazza dell'arte tot en met 9/03/2018 (2de graad)

9/03/2018

Infodag middenschool en atheneum (incl. infomoment 2de jaars)

9/03/2018

Toonmoment Piazza dell'arte

16/03/2018

maandrapport febr/maart + rapport DW2

20/03/2018

Medisch schooltoezicht 3HUM

22/03/2018

Oudercontact

30/03/2018

100-dagen laatstejaars

2/04/2018

start paasvakantie

17/04/2018

Voorstelling 'Meneer Linh' (3de graad ASO-TSO) - voormiddag

24/04/2018

Odyssee (voorstelling in cc Nova voor alle leerlingen 3de graad ASO)

27/04/2018

maandrapport maart/april

30/04/2018

Facultatieve verlofdag - geen les

1/05/2018

vrije dag (dag van de arbeid)

10/05/2018

Hemelvaart - geen les

11/05/2018

Hemelvaart - geen les

21/05/2018

Pinkstermaandag - geen les

26/05/2018

Schoolfeest op de campus

1/06/2018

Schooltoneel in cc Nova

4/06/2018

start blokstage 7IE (tot en met 15 juni 2018)

4/06/2018

start blokstage 7KZ (tot en met 2 juni 2018)

4/06/2018

maandrapport mei + rapport DW3 + modules (ASO-TSO)

11/06/2018

Start examenperiode 2 (2de/3de graad ASO-TSO)

12/06/2018

Herhalingsweek van 12 juni 2018 tot en met 19 juni 2018

De leerlingen uit de A-stroom krijgen vanaf 12 juni een week de kans om vragen te stellen en herhalingsoefeningen te maken voor de vakken waarvoor examens worden ingericht. Er wordt voor deze vakken geen nieuwe leerstof meer aangeboden.

18/06/2018

start projectweek 5+6EI / 7IE

19/06/2018

Start examens A-stroom (tot en met 22/06/2017)

De leerlingen van 1 Latijn, 2 Latijn en 2 Handel starten met de examens op dinsdag 19 juni. Deze leerlingen hebben les tot en met maandag 18 juni (15.20 uur). De leerlingen van 1 WETMOD, 1 WETTOP, 2 WETSTV, 2 WETETV en 2 WETMOD hebben nog les op dinsdag 19 juni tot en met 12.00 uur. Hun eerste examen is gepland op woensdag 20 juni. De leerlingen uit de B-stroom hebben een gewoon lessenrooster.

22/06/2018

Laatste examendag 2de/3de graad ASO-TSO

25/06/2018

deliberaties 2de / 3de graad - leerlingen lesvrij

26/06/2018

deliberaties 2de / 3de graad - leerlingen lesvrij

27/06/2018

Oudercontact

27/06/2018

Proclamatie Basisschool Campus Kompas

27/06/2018

Rapport DW3 (BSO)

28/06/2018

Leerlingencontact (voormiddag)

28/06/2018

Plechtige proclamatie atheneum in cc Nova - 20 u

29/06/2018

Leerlingen lesvrij

5/12/2018

Sint bezoek kleuterschool 't Klimopje

In de voormiddag bezoeken de Sint en de Pieten onze kleutertjes.

Top