Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Koninklijk Atheneum
Tel.: 09/365.60.60
Fax: 09/365.60.61
atheneum@campuskompas.be

Activiteiten

1/06/2018

Schooltoneel in cc Nova

4/06/2018

start blokstage 7IE (tot en met 15 juni 2018)

4/06/2018

start blokstage 7KZ (tot en met 2 juni 2018)

4/06/2018

maandrapport mei + rapport DW3 + modules (ASO-TSO)

11/06/2018

Start examenperiode 2 (2de/3de graad ASO-TSO)

12/06/2018

Herhalingsweek van 12 juni 2018 tot en met 19 juni 2018

De leerlingen uit de A-stroom krijgen vanaf 12 juni een week de kans om vragen te stellen en herhalingsoefeningen te maken voor de vakken waarvoor examens worden ingericht. Er wordt voor deze vakken geen nieuwe leerstof meer aangeboden.

18/06/2018

start projectweek 5+6EI / 7IE

19/06/2018

Start examens A-stroom (tot en met 22/06/2017)

De leerlingen van 1 Latijn, 2 Latijn en 2 Handel starten met de examens op dinsdag 19 juni. Deze leerlingen hebben les tot en met maandag 18 juni (15.20 uur). De leerlingen van 1 WETMOD, 1 WETTOP, 2 WETSTV, 2 WETETV en 2 WETMOD hebben nog les op dinsdag 19 juni tot en met 12.00 uur. Hun eerste examen is gepland op woensdag 20 juni. De leerlingen uit de B-stroom hebben een gewoon lessenrooster.

22/06/2018

Laatste examendag 2de/3de graad ASO-TSO

25/06/2018

deliberaties 2de / 3de graad - leerlingen lesvrij

26/06/2018

deliberaties 2de / 3de graad - leerlingen lesvrij

27/06/2018

Oudercontact

27/06/2018

Proclamatie Basisschool Campus Kompas

27/06/2018

Rapport DW3 (BSO)

28/06/2018

Leerlingencontact (voormiddag)

28/06/2018

Plechtige proclamatie atheneum in cc Nova - 20 u

29/06/2018

Leerlingen lesvrij

5/12/2018

Sint bezoek kleuterschool 't Klimopje

In de voormiddag bezoeken de Sint en de Pieten onze kleutertjes.

Top